HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji

KRS 0000108425
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 691-020-23-18, REGON 004052152, Kapitał zakładowy – 80.003.948,00 PLN

Siedziba firmy

Siedziba firmy
ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa

office@hawetelekom.com

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny
ul. Działkowa 38
59-220 Legnica

tel. + 48 76 851 21 31
fax. + 48 76 851 21 33
office@hawetelekom.com